Altel s.c. banner
Strona główna > Produkty > Mostek LAN/ RS232/ RS485.

Mostek LAN/ RS232/ RS485.

Mostek LAN służy do tworzenia połączenia ETHERNET – PORT SZEREGOWY. Możliwe jest przesyłanie danych w standardzie RS232 lub RS485. Urządzenie umożliwia tworzenie dwóch niezależnych połączeń poprzez sieć ETHERNET z każdego z portów szeregowych. Połączenia mogą być aktywne w tym samym czasie.

Mostek jest dedykowany do wymiany danych z przyłączonymi do niego układami automatyki budynkowej lub przemysłowej. Został przez nas zaprojektowany pod kątem współpracy z naszymi sterownikami MicroPLC i MasterPLC w celu umożliwienia jednoczesnej i niezakłóconej komunikacji z użytkownikiem sterownika oraz z centrum monitorującym pracę instalacji kontrolowanej przez sterownik PLC. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych technologii i miniaturowych podzespołów możliwa była miniaturyzacja elektroniki urządzenia i umieszczenie go w obudowie przystosowanej do zabudowy na standardowej szynie TH-35.mostek lan


Podstawowe cechy urządzenia:
  • sterownik przystosowany do montażu na szynie TH-35 (rozmiar obudowy - "4S"),
  • zasilanie 24V DC,
  • diody LED na płycie czołowej sygnalizujące stany połączeń oraz pracy mostka,
  • 1 port w standardzie RS-232, 1 port w standardzie RS-485
  • prędkości transmisji na portach RS (wybierane niezależnie dla każdego z portów): 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
  • jako opcja dostępne jest 5 wejść impulsowych umożliwiające wysłanie informacji o ich stanach poprzez ETHERNET,
  • jako opcja dostępne jest 5 wyjść impulsowych do sterowania urządzeniami zewnętrznymi przez sieć ETHERNET,
  • możliwość modyfikacji oprogramowania urządzenia pod kątem specyficznych potrzeb klienta,
  • urządzenie konfigurowane jest przez program komputerowy SerialWizard pozwalający na ustalenie podstawowych parametrów pracy mostka takich jak: prędkość transmisji, aktywny port, adres IP, numer portu.
  • unikalna cecha: mostek umożliwia budowę systemów przyłączonych do sieci INTERNET o zmiennej adresacji IP (np. za pomocą usługi Neostrada) i bezproblemowe nawiązanie z nim połączenia "z zewnątrz". (komunikuje się z udostępnianym przez nas nieodpłatnie serwerem adresów zainstalowanym na stałym IP - do uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z naszą firmą).


Galeria zdjęć.
Mostek LAN.Mostek LAN.


Mostek LAN.
Copyright © 2008 All Rights Reserved.