Altel s.c. banner
Strona główna > Produkty > Mikro PLC.

Mikro PLC - Sterownik swobodnie programowalny.

Sterownik zastępuje inne urządzenia automatyki dostępne na rynku. Sterownik microPLC znajduje najszersze zastosowanie w ciepłownictwie i wentylacji. Pozwala on zautomatyzować dowolny proces pod warunkiem, że ilość urządzeń użytych do sterowania technologią nie przekracza ilości wejść i wyjść sterownika. W przypadku niewystarczającej liczby wejść lub wyjść możliwe jest kaskadowe połączenie kilku modułów microPLC.micro plc


Parametry urządzenia.
 • 8 wejść analogowych do wyboru,
  - pomiar prądu 4 - 20mA
  - pomiar napięcia 0 - 10V
  - pomiar temperatury Pt1000
 • 2 wyjścia analogowe optoizolowane do wyboru,
  - napięcie wyjściowe 0 - 10V
  - napięcie wyjściowe 0 - 5V
 • 16 wejść impulsowych optoizolowanych do wyboru,
  - odczyt stanu styków beznapięciowych
  - wysterowanie wejść napięciem 12 - 24VDC
 • 16 wyjść przekaźnikowych,
  - obciążalność styków 8A
 • 1 port RS232 optoizolowany,

 • 1 port RS485 optoizolowany,

 • protokół transmisji MODBUS RTU,

 • zasilanie 12-24V AC/DC,

 • montaż urządzenia listwa DIN - szerokość 12 modułów (szer. 210mm).

Pisząc odpowiedni program sterujący możemy zamienić sterownik na przykład w regulator pogodowy dla kotłowni z dwoma kotłami i i trzema obiegami grzewczymi CO lub układ regulacji wymiennikowego węzła cieplnego. Innym razem może to być sterowanie centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą i chłodnicą wraz z zaworami mieszającymi. Jeszcze innym zastosowaniem może być prowadzenie monitoringu parametrów technologicznych przez internet lub modem telefoniczny. Wielość zastosowań urządzenie zależy tylko od pomysłowości osoby która je wykorzystuje.

Dodatkowym atutem jest to że sterownik posiada wbudowany wyświetlacz alfanumeryczny który można programować tak aby wyświetlał wcześniej zapisane przez nas komunikaty. Z poziomu wyświetlacza mamy dostęp do wszystkich parametrów urządzenia pod warunkiem że nie zablokujemy dostępu do nich na etapie pisania programu technologicznego. Całe oprogramowanie i dokumentacja są w języku polskim.

Do obsługi sterownika bezpłatnie dostarczany jest pakiet PLC comunicator który pozwala programować urządzenie w logice drabinkowej. Program pozwala “zaglądnąć” do wszystkich rejestrów sterownika oraz zdefiniować komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu urządzenia. Program komunikuje się ze sterownikiem przez port RS232. W przypadku gdy komputer wykorzystany do programowania nie posiada portu RS232 łączność odbywa się za pośrednictwem portu USB lub RJ45 – TCP/IP. PLC comunicator pozwala tworzyć program technologiczny i zapisywać go do sterownika. Dzięki niemu możemy również śledzić wykonywany program w sterowniku oraz zmieniać bieżące ustawienia wszystkich rejestrów. W przypadku gdy sterownik pracuje jako rejestrator program pozwala odczytać bufor z zarejestrowanymi danymi i zapisać je na dysk komputera. Dane mogą być zobrazowane w postaci wykresów lub przygotowane do wczytania przez inne aplikacje jak na przykład Excel.

Oprócz portu RS232 sterownik posiada wbudowany drugi port RS485 który może być wykorzystany do transmisji na większe odległości. Port ten może współpracować również z ciepłomierzem. Obydwa porty transmisji danych są galwaniczne izolowane od sterownika.
Więcej informacji:

logo Instrukcja obsługi microPLC
logo Opis funkcji microPLC.
logo Opis programu PLCcommunicator.
logo Przykładowe realizacje (cz 1). (22MB)
logo Przykładowe realizacje (cz 2). (22MB)
logo Przykładowe realizacje (cz 3). ( 7MB)
logo Ulotka microPLC.
logo Monitoring microPLC.Galeria zdjęć.
MicroPLC.MicroPLC.


MicroPLC.MicroPLC.


MicroPLC.MicroPLC.


Copyright © 2008 All Rights Reserved.