Altel s.c. banner
Strona główna > Dotacje Unijne.

Dotacje Unijne.

dotacje_logo         dotacje_logo         dotacje_logo

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 11 maja 2011 r. zostało nam przyznane bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Korzystając ze środków II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - Gospodarka Regionalnej Szansy, Działanie: 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A, bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nasza firma realizuje projekt:"Rozwój i podniesienie konkurencyjności zakładu poprzez budowę nowej siedziby
i zakup innowacyjnych maszyn przyjaznych środowisku"Wysokość przyznanych środków:399 999,71 PLN
Intensywność wsparcia wydatków kwalifikowanych:40%
Nr konkursu:MCP/2.1.A/7/2010/MI
Nr wniosku:MRPO 02.01.01-12-0518/10

Dzięki uzyskanej dotacji możliwe będzie wybudowanie budynku, który pomieści pracownie projektowe i pomieszczenia produkcyjne oraz zakupione zostaną nowoczesne, wydajne maszyny do lutowania płytek w atmosferze azotu, co pozwoli na rozszerzenie oferty naszego zakładu.


dotacje_logo         dotacje_logo         dotacje_logo

Korzystając ze środków II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - Gospodarka Regionalnej Szansy, Działanie: 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A, bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nasza firma realizuje kolejny projekt:"Podniesienie konkurencyjności firmy ALTEL poprzez zakup innowacyjnej
linii do automatycznego układania elementów elektronicznych na płytkach"Wysokość przyznanych środków:399 955,99 PLN
Intensywność wsparcia wydatków kwalifikowanych:40%
Nr konkursu:MCP/2.1.A/10/2011/MI
Nr wniosku:MRPO 02.01.01-12-0038/12

Dzięki uzyskanej dotacji możliwy będzie zakup fabrycznie nowych maszyn automatycznej linii do montażu elementów SMD na płytkach, takich jak:

  • stacja podająca płytki (leader),
  • sitodrukarka automatyczna,
  • wysokiej klasy, wydajny automat montażowy z automatycznym zmieniaczem tacek,
  • transportery płytek,
  • stacja odbierająca płytki,

Maszyny te, we współpracy z zakupionymi już w październiku 2012 piecem rozpływowym firmy ERSA HOTFLOW 2/12 oraz agregatem do lutowania na fali firmy SEHO POWERWAVE 3.0 (proces lutowania w obu maszynach odbywa się w ochronnej atmosferze azotu) pozwolą na świadczenie usług montażowych najwyższej jakości oraz produkcję zaawansowanych technologicznie urządzeń.

Copyright © 2008 All Rights Reserved.