Altel s.c. banner
Strona główna > Produkty > System sterowania inteligentnego budynku.

System sterowania inteligentnego budynku.


Opracowany w naszej firmie system elektroniczny służący do sterowania urządzeniami elektrycznymi oraz innymi tworzącymi infrastrukturę techniczną budynku powstał, gdyż brakowało na rynku taniego rozwiązania dającego możliwość „zelektronizowania” domu lub biura. Jest on przeznaczony zarówno do nowych instalacji jak również do remontowanych. Jednym z założeń projektowych było wykorzystanie dostępnych tanich i popularnych materiałów (np. tanich przewodów typu „skrętka” kat.5e lub YTKSY czy standardowego osprzętu elektrycznego). Modułowe urządzenia wchodzące w skład systemu mogą być montowane w formie scentralizowanej, np. w rozdzielni elektrycznej lub w formie rozproszonej – w całym budynku (puszkach wyłączników itp.).


System składa się z szeregu modułów w obudowach dostosowanych do miejsca montażu (np. na szynę TH-35, do puszki fi 60 lub fi 80) . Jest on w pełni programowalny a moduły komunikują się między sobą za pomocą 2-przewodowej magistrali. Magistrala umożliwia połączenie modułów w różnych konfiguracjach. W najprostszej postaci umożliwiającej wykonanie instalacji elektrycznej o standardowym działaniu system nie wymaga modułu kontrolnego, a jedynie moduły wejścia – wyjścia. Sygnalizacja w modułach za pomocą diod LED stanu poszczególnych wejść i wyjść oraz stanu magistrali komunikacyjnej sprawia iż uruchomienie lub późniejsza rozbudowa stają się bardzo łatwe. Oprogramowanie systemu odbywa się za pomocą komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem dostarczanym wraz z systemem. Instalacja zbudowana w oparciu o nasz system jest zasilana bezpiecznym napięciem stałym 24V poprzez zasilacz sieciowy.
Aktualnie dostępne są następujące moduły:
  • sterownik swobodnie programowalny microPLC (obudowa na szynę TH-35),
  • 6 wejść dwustanowych (wersja do puszki fi 60 mm),
  • 2 wyjścia przekaźnikowe (wersja do puszki fi 80 mm),
  • 16 wejść dwustanowych (wersja na szynę TH-35),
  • 8 wyjść przekaźnikowych (wersja na szynę TH-35),
  • 48 wyjść tranzystorowych, do sterowania przekaźnikami (wersja na szynę TH-35),
  • 2 wyjścia do fazowej regulacji oświetlenia z triakiem (wersja na szynę TH-35),
  • moduł odbiorczy pilota radiowego (wersja na szynę TH-35),
  • 8 wejść analogowych 0-10V lub do pomiarów temperatur czujnikami PT-1000,
  • 8 wyjść analogowych 0-10V.
Copyright © 2008 All Rights Reserved.